Στους Ήρωες

October 27, 2007

Στον απλό στρατιώτη της VIII μεραρχίας Ηπείρου,
στον Χαράλαμπο Κατσιμήτρο και τον Κωσταντίνο Δαβάκη,
τον Αλέξανδρο Διάκο,
στους Ήρωες που απελευθέρωσαν την Βόρειο Ήπειρο μας,
στους μαχητές της γραμμής Μεταξά,
στον Κωσταντίνο Κουκίδη,
στους
Hρωικούς Κρήτες,
στο ένδοξο πολεμικό μας ναυτικό,
στην ένδοξη πολεμική μας αεροπορία
,,
στις Ηρωικές γυναίκες της πίνδου……

 Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·
δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία·
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι,
πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.

Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.

Advertisements
%d bloggers like this: